Which of the following best characterizes the organization...

Which of the following best characterizes the organization of the pas...

0
Which of the following best characterizes the organization of the passage?
The second paragraph provides a fictional account to illustrate a problem presented in the first paragraph.The second paragraph argues against a point made in the first paragraph.The second paragraph introduces a problem not mentioned in the first paragraph.The second paragraph presents the effect of circumstances described in the first paragraph

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The second paragraph presents the effect of circumstances described in the first paragraph

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP