X là este hai chức của etilen glicol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este hai chức c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este hai chức của etilen glicol với các axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp Y gồm X và buta-1,3-đien cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc) thu được 0,4 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol hỗn hợp Y tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là? A. 12,2. B. 9,8. C. 8,2. D. 15,4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nY = nCO2 – nH2O —> nCO2 = 0,5 Bảo toàn O —> nX = 0,05 —> Y gồm CnH2n-2O4 (0,05) và C4H6 (0,05) nCO2 = 0,05n + 0,05.4 = 0,5 —> n = 6 X tạo ra từ các axit nên X là (HCOO)(C2H5COO)C2H4 Chất rắn khan gồm HCOOK (0,05), C2H5COOK (0,05) và KOH dư (0,1) —> m rắn = 15,4

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP