Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời...

Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là :

0
Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là :
Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam.Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam.Là bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nan.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nan.

Gửi 2 năm trước

1
Tại s k phải là b ạ – Trần thị ngọc Mai1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP