12 Đại lượng đặc trưng cho mức quán...

12. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

-1
12. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
trọng lương. khối lượng.vận tốc.lực.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
trọng lương.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
khối lượng

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP