32 Nhận định nào sau đây là sai...

32. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần?

0
32. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần?
Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công âm. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. Dao động cơ tắt dần có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian. Dao động cơ tắt dần có biên độ và tốc độ giảm dần theo thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Dao động cơ tắt dần có biên độ và tốc độ giảm dần theo thời gian.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP