7 Một vật dao động điều hòa theo...

7. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang có phương trình \[x=4\...

0
7. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang có phương trình \[x=4\cos (10\pi t-\frac{\pi }{4})cm\]. Tốc độ cựcđại của vật là .
\[40\pi (\frac{cm}{s})\] .\[4\pi (\frac{cm}{s})\] .\[2,5\pi (\frac{cm}{s})\] .\[0,4\pi (\frac{cm}{s})\] .

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[40\pi (\frac{cm}{s})\] .

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP