A và B là bạn học đại học...

A và B là bạn học đại học với nhau, cùng xin vào công ty X, nhưng côn...

0
A và B là bạn học đại học với nhau, cùng xin vào công ty X, nhưng công ty chỉ tuyển dụng một người. Sau khi cân nhắc hội đồng tuyển dụng công ty X đã tuyển A vì là nữ. Trong trường hợp trên công ty X đã
thực hiện quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. thực hiện quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. thực hiện quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. vi phạm quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thực hiện quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP