According to the passage the report found that...

According to the passage, the report found that the combustion of coa...

0
According to the passage, the report found that the combustion of coal accounts for ________ of the increase in emissions.
more than halfone-thirdonly about 7 percentover 4 percent

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
more than half

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP