According to the writer students’ difficulties to cope...

According to the writer, students’ difficulties to cope with college ...

0
According to the writer, students’ difficulties to cope with college life are partly due to _________.
the absence of parents’ protectionthe lack of parental supportthe over-parenting from parentsthe lack of financial support

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the over-parenting from parents

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP