After I_______ from college I _______ as a...

After I_______ from college, I _______ as a teacher.

-1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had graduated/ worked

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP