Although he is my friend I find it...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Although he is my friend, I find it hard to _____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Although he is my friend, I find it hard to ______ his selfishness.

A. catch up with B. come down with C. put up with D. keep up with

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án C

Câu hỏi từ vựng- Cụm động từ.

A. catch up with: bắt kịp, đuổi kịp = D. keep up with.

B. come down with: nảy ra (ý tưởng).

C. put up with = tolerate: chịu đựng.

Dịch: Mặc dù anh ta là bạn của tôi, nhưng tôi khó mà chịu được sự ích kỉ của anh ta.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP