Âm cơ bản và hoạ âm bậc 2...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dâ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra có mối liên hệ với nhau như thế nào? ư

A. Hoạ âm có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

B. Tần số hoạ âm bậc 2 lớn gấp đôi tần số âm cơ bản.

C. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2.

D. Tốc độ âm cơ bản lớn gấp đôi tốc độ hoạ âm bậc 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B. Hướng dẫn: Âm cơ bản có tần số f, hoạ âm có tần số 2f, 3f …

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP