Âm mưu chủ yếu của các thế lực...

Âm mưu chủ yếu của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với ...

0
Âm mưu chủ yếu của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
giúp thực dân Pháp xâm lược trở lại Việt Nam. mở đường cho đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. chống phá chính quyền cách mạng. bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chống phá chính quyền cách mạng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP