Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất hầu như k...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất hầu như không có bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 300 nm
A. nhỏ hơn 300nm. B. nhỏ hơn 380nm. C. lớn hơn 760nm. D. lớn hơn 700nm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

tầng ôzôn hấp thụ các tia bức xạ có bước sóng ngắn nên,khi chiếu xuống mặt đât hầu như không có các bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 300nm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP