At his retirement party Mr McGreggor’s CEO acknowledged...

At his retirement party, Mr. McGreggor’s CEO acknowledged him for exc...

0
At his retirement party, Mr. McGreggor’s CEO acknowledged him for excellence of his performance even in ------- tense circumstances.
readily eagerly particularly accurately

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
particularly

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP