Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 1 Tran...

0
Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 1 Trang 51 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta viết cấu hình electron của các nguyên tố:

- X (Z = 6): \(1s^22s^22p^2\): X thuộc nhóm IVA vì có 4 elecctron ở lớp ngoài cùng.

- A (Z = 7): \(1s^22s^22p^3\): A thuộc nhóm VA vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng.

- M (Z = 20): \(1s^22s^22p^63s^23p^64s^2\): M thuộc nhóm IIA vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

- Q (Z = 19): \(1s^22s^22p^63s^23p^64s^1\): Q thuộc nhóm IA vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP