Bài 12 Đại cương về dòng điện xoay...

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều - Giải câu 5 Trang 66 - Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Công suất tiêu thụ trong mạch:

\(\wp=\wp_{đ m1}+\wp_{đ m2}=115+132=247(W)\)

b) Cường độ dòng điện qua mỗi đèn:

\(I_1=\dfrac{\wp_1}{U}; I_2=\dfrac{\wp_2}{U}\)

Cường độ dòng điện cung cấp cung cấp cho mạch điện:

\(I=I_1+I_2=\dfrac{115}{220}+\dfrac{132}{220}=1,123(A).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP