Bài 14 Mạch có R L C mắc...

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải câu 2 Trang 76 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đoạn mạch chỉ có R: \(\overrightarrow{U_R}\) hợp với \(\overrightarrow{I}\) một góc \(\varphi=0^0\), \(\overrightarrow{U_R}\) cùng phương, cùng chiều với \(\overrightarrow{I}\) Đoạn mạch chỉ có C: \(\overrightarrow{U_C}\) hợp với \(\overrightarrow{I}\) một góc \(\varphi=-90^0\), \(\overrightarrow{U_C}\) vuông góc với \(\overrightarrow{I}\) và hướng xuống.

Đoạn mạch chỉ có L: \(\overrightarrow{U_L}\) hợp với \(\overrightarrow{I}\) một góc \(\varphi=90^0\), \(\overrightarrow{U_L}\) vuông góc với \(\overrightarrow{I}\) và hướng lên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP