Bài 16 Truyền tải điện năng Máy biến...

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp - Giải câu 2 Trang 91 - Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. (1080V, 2A).

Ta có: \(\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{N_2}{N_1}=3 \Rightarrow U_2=3U_1=3.360=1080(V)\)

Ta lại có: \(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{N_2}{N_1}=3 \Rightarrow I_2=\dfrac{I_1}{3}=\dfrac{6}{3}=2(A).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP