Bài 17 Máy phát điện xoay chiều -...

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều - Giải câu 2 Trang 92 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giả sử phần cảm có p nam châm (p cực Bắc và p cực Nam) quay với tần số n vòng/s.

Khi rôto quay, đầu trên một cực Bắc quay qua một cuộn dây, rồi đến cực Nam, sau đó đến cực Bắc thứ hai.

Từ thông qua một cuộn dây biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng thời gian để một cực Bắc đi từ cuộn dây này đến cuộn dây kia kế tiếp nó.

Trong một chu kì quay của rôto, có p lần chu kì của dòng điện cảm ứng.

Do đó: \(T=\dfrac{1}{np}\)

\(f=\dfrac{1}{T}\) suy ra \(f=np.\)

Thay số vào công thức, ta được: \(f=\dfrac{600}{60}.5=50(Hz)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP