Bài 22 Sóng điện từ - Giải câu...

Bài 22. Sóng điện từ - Giải câu 2 Trang 115 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Sóng vô tuyến được phân loại như sau:

Loại sóng Bước sóng Tần số
Sóng dài 1km - 10km 0,1MHz - 1MHz
Sóng trung 100m - 1.000m (1km) 1MHz - 10MHz
Sóng ngắn 10m - 100m 10MHz - 100MHz
Sóng cực ngắn 1m - 10m 100MHz - 1000MHz

Tùy thuộc vào mỗi loại, sóng vô tuyến có các đặc điểm khác nhau:

- Vai trò của tầng điện li trong việc thu và phát sóng vô tuyến:

+ Sóng dài: Có năng lượng nhỏ nên không truyền đi xa được. Ít bị nước hấp thụ nên được dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất và trong nước.

+ Sóng trung: Ban ngày sóng trung bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền đi xa được. Ban đêm bị tầng điện li phản xạ mạnh nên truyền đi xa được. Được dùng trong thông tin liên lạc vào ban đêm.

+ Sóng ngắn: Có năng lượng lớn, bị tầng điện li và mặt đất phản xạ mạnh. Vì vậy từ một đài phát trên mặt đất thì sóng ngắn có thể truyền tới mọi nơi trên mặt đất. Dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất.

+ Sóng cực ngắn: Có năng lượng rất lớn và không bị tầng điện li phản xạ hay hấp thụ. Được dùng trong thông tin vũ trụ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP