Bài 24 Tán sắc ánh sáng - Giải...

Bài 24. Tán sắc ánh sáng - Giải câu 6 Trang 125 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tia sáng Mặt Trời vào nước không bị tán sắc và khúc xạ. Tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất.

Ta có: \(\tan i=\dfrac{4}{3} \Rightarrow \sin i=\dfrac{4}{5}.\)

Góc khúc xạ của tia đỏ:

\(\dfrac{\sin i}{\sin r_đ}=n_đ \Rightarrow \sin r_đ=\dfrac{\sin i}{n_đ}=\dfrac{\dfrac{4}{5}}{1,328}=0,6024 \Rightarrow r_đ\approx 37,04^0\)

Xét tam giác IHR, có: \(\tan r_đ=\dfrac{HR}{IH}\)

\(\Rightarrow HR=IH. \tan r_đ=1,2. \tan 37,04^0=0,90567(m)\)

Góc khúc xạ của tia tím:

\(\dfrac{\sin i}{\sin r_t}=n_t \Rightarrow \sin r_t=\dfrac{\sin i}{n_t}=\dfrac{\dfrac{4}{5}}{1,343}\approx 0,59568\)

\(\Rightarrow r_t\approx 36,56^0\)

Xét tam giác IHK, có: \(\tan r_t=\dfrac{HK}{IH}\)

\(\Rightarrow HK=IH. \tan r_t=1,2.\tan 36,56^0=0,88994(m)\)

Độ dài quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể là:

\(\Delta D=HR-HK=0,90567-0,88994=0,01573(m)=1,573(cm)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP