Bài 25 Giao thoa ánh sáng - Giải...

Bài 25. Giao thoa ánh sáng - Giải câu 10 Trang 133 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 11 khoảng vân:

\(11.i=5,21 \Rightarrow i=\dfrac{5,21}{11}=0,474(mm)\)

Bước sóng của ánh sáng:

\(\lambda=\dfrac{ai}{D}=\dfrac{1,56.10^{-3}.0,474}{1,24}=5,96.10^{-4}(mm)=596(nm).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP