Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 2 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Hướng dẫn giải

Vai trò của Mặt Trời trong hệ Mặt Trời:

Lực hấp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động của hệ Mặt Trời.

Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả hệ Mặt Trời.

Nguồn gốc năng lượng Mặt Trời là phản ứng nhiệt hạch, trong đó các hạt nhân hiđro được tổng hợp thành hạt nhân heli.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP