Bài 43 Hóa học và vấn để phát...

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế - Bài 4 trang 186 - Sách...

0
Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế - Bài 4 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là khí thiên nhiên.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP