Bài 5 Điện thế - Hiệu điện thế...

Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế - Giải bài 6 Trang 29 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. +3V.

\(A_{MN}=-6(J); q=-2(C)\) nên \(U_{MN}=\dfrac{A_{MN}}{q}=\dfrac{-6}{-2}==3(V).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP