Bài 7 Dòng điện không đổi nguồn điện...

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện - Giải bài 2 Trang 44 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dùng ampe kế mắc nối tiếp với vật dẫn. Số chỉ của ampe kế sẽ cho biết có dòng điện qua vật dẫn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP