Bắn một proton vào hạt nhân Li _3^7...

Bắn một proton vào hạt nhân \[Li{}_3^7\] đứng yên. Phản ứng tạo ra ha...

1
Bắn một proton vào hạt nhân \[Li{}_3^7\] đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của proton các góc bằng nhau \[{60^0}\]. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị đo bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của proton và tốc độ của hạt nhân X là
42 1/4 1/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP