Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách...

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của

0
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của
công dân nam từ 17 tuổi trở lên. mọi công dân Việt Nam. công dân từ 20 tuổi trở lên. công dân nam từ 18 tuổi trở lên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
mọi công dân Việt Nam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP