Before ------- for travel expenses can be made...

Before ------- for travel expenses can be made, a valid receipt must ...

0
Before ------- for travel expenses can be made, a valid receipt must be submitted to the accounting office.
reimbursereimbursesreimbursingreimbursement

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
reimbursement

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP