Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự...

Dựa vào bảng số liệu sau , trả lời các câu hỏi từ 7 đến 9 DÂN SỐ NƯỚC...

0

Dựa vào bảng số liệu sau , trả lời các câu hỏi từ 7 đến 9


DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014


(Đơn vị: triệu người)

Năm

1995

2000

2005

2010

2014

Tổng số dân

72,0

77,6

82,4

86,9

90,7

Số dân thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

30,0


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi tổng số dân và số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1995 – 1014 là biểu đồ
kết hợp. miền. đường. cột chồng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cột chồng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP