Biểu hiện của hành vi trái pháp luật...

Biểu hiện của hành vi trái pháp luật xâm hại tới các quan hệ xã hội đ...

0
Biểu hiện của hành vi trái pháp luật xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo hộ thông qua
hoạt động có mục đích của người vi phạm.Hành động trái pháp luật.Hành động – không hành động của chủ thể pháp luật.Hành vi sai phạm của cá nhân tổ chức.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hành động – không hành động của chủ thể pháp luật.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP