Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói...

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, kh...

0
Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về
kinh tế. chính trị. văn hóa, giáo dục. tự do tín ngưỡng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
văn hóa, giáo dục.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP