Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam...

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào dưới...

0
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào dưới đây là chính xác?
Diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực của các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng đều cao trên 90%. An Giang và Kiên Giang là 2 tỉnh có diện tích trồng lúa và sản lượng lúa cao nhất cả nước Hà Giang là tỉnh duy nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đạt từ 30 – 50%. Đăk Lăk là tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất cả nước

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, An Giang và Kiên Giang là 2 tỉnh có diện tích trồng lúa và sản lượng lúa cao nhất cả nước
> Chọn đáp án B
An Giang và Kiên Giang là 2 tỉnh có diện tích trồng lúa và sản lượng lúa cao nhất cả nước

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP