Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH...

Chương 6: Dung Dịch Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 3% có khối l...

0
Chương 6: Dung Dịch

Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1,05g/ml và bao nhiêu mililit dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml để pha chế được 2 lit dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1,10g/ml.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

* Phần tính toán:

Khối lượng dung dịch NaOH: mdd = D.V = 1,1.2000=2200(g)

Khối lượng NaOH có trong 2 lit dung dịch:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gọi x(ml) là thể tích của dung dịch NaOH 3% → mdd = 1,05x

Y(ml) là thể tích của dung dịch NaOH 10% → mdd = 1,12x

Khối lượng NaOH trong các dung dịch là:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Ta có hệ phương trình sau:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

* Cách pha chế:

Đong lấy 569,3ml dung dịch NaOH 3% và 1430,7ml dung dịch NaOH 10% vào bình có dung dịch khoảng 3 lit. Trộn đều ta được 2 lit dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng 1,1g/ml.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP