Cặp chất nào không phải là đồng phân...

Cặp chất nào không phải là đồng phân của nhau?

0
Cặp chất nào không phải là đồng phân của nhau?
Metyl axetat và etyl fomatGlucozo và fructozo.Xenlulozo và tinh bột.Axit axetic và metyl fomat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Tinh bột và xenlulozo khác nhau số mắt xích n nên không phải là đồng phân của nhau

Xenlulozo và tinh bột.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP