Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng...

Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
HCHO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP