Chất nào sau đây có thể tham gia...

Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
HO-CH2CH2-OH.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP