Chất nào sau đây là dẫn xuất của...

Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
C2H5Cl.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP