Chất phản ứng được với Cu OH 2...

Chất phản ứng được với Cu(OH)2/OH- ở điều kiện thường tạo thành sản p...

0
Chất phản ứng được với Cu(OH)2/OH- ở điều kiện thường tạo thành sản phẩm có màu tím là
saccarozơ.Gly - Ala - Valglixerol.anđehit axetic

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
B
saccarozơ.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP