Chia hỗn hợp gồm Mg MgCO3 Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp gồm Mg,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp gồm Mg, MgCO3, Fe và FeCO3 bằng hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl loãng, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) và dung dịch chứa 22,2 gam muối. Phần 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa x mol HCl và y mol H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 25,95 gam muối. Tỉ lệ x : y là A. 1 : 3. B. 2 : 3. C. 1 : 1. D. 3 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 + nH2 = 0,2 —> nH+ = x + 2y = 0,4 m kim loại = 22,2 – 0,4.35,5 = 8 —> m muối = 35,5x + 96y + 8 = 25,95 —> x = 0,1 và y = 0,15 —> x : y = 2 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP