Chiến thắng nào của quân dân miền Nam...

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đá...

0
Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?
Phong trào Đồng khởi 1959 - 1960. Chiến thắng Ấp Bắc 1963. Chiến thắng Vạn Tường 1965. Chiến thắng trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chiến thắng Vạn Tường 1965.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP