Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ...

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông ...

0
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương tập trung vào
ngoại thương, giao thông đường bộ.phát triển nông nghiệp – công nghiệp – quân sự.phát triển kinh tế công – thương nghiệp.cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, giao thông và thu thuế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, giao thông và thu thuế.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP