Cho 0 3 mol amino axit no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,3 mol amino ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,3 mol amino axit no mạch hở X (chỉ chứa nhóm -COOH và -NH2) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 85,95 gam rắn. Công thức của X là A. H2NC3H5(COOH)2 B. (H2N)2C2H3COOH C. H2NC2H3(COOH)2 D. (H2N)2C3H5COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nNaOH = 1 : 2 —> X có 2 nhóm -COOH Chất rắn gồm: (NH3+)xR(COOH)2: 0,3 Na+: 0,6 Bảo toàn điện tích —> nCl- = 0,3x + 0,6 m rắn = 0,3(R + 17x + 90) + 0,6.23 + 35,5(0,3x + 0,6) = 85,95 —> R + 52,5x = 79,5 —> x = 1, R = 27 là nghiệm duy nhất —> NH2-C2H3(COOH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP