Cho 0 736 gam hỗn hợp 2 ankan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,736 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,736 gam hỗn hợp 2 ankan (tỉ lệ mol 1 : 1) cùng với 3,36 lít khí Oxi dư (đktc) vào một ống, rồi úp trong chậu nước sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy rồi đưa ống về nhiệt độ 25 độ C ta nhận thấy thể tích phần ống chứa khí là 2,8 lít, áp suất 730mmHg. Xác định CTPT 2 ankan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n khí sau phản ứng = pV/RT = 0,11 CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O a………………a(1,5n + 0,5)………..na Khí sau phản ứng gồm O2 dư và CO2. —> 0,15 – a(1,5n + 0,5) + na = 0,11 m = a(14n + 2) = 0,736 —> an = 0,048 và a = 0,032 —> n = 1,5: CH4 và C2H6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP