Cho 14 32 gam hỗn hợp X gồm...

Cho 14,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Cu tác dụng hoàn toàn với...

0
Cho 14,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Cu tác dụng hoàn toàn với 540 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và V lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Dung dịch Y tác dụng tối đa với 2,88 gam Cu, không thấy khí thoát ra. Nếu cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn. Phát biểu nào sau đây đúng
Thể tích khí NO là 2,24 lít.Khối lượng Fe(NO3)2 trong Y là 10,8 gam.Phần trăm khối lượng oxi trong X là 20%.khối lượng Cu trong X là 5,12 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Khối lượng Fe(NO3)2 trong Y là 10,8 gam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP