Cho 200 ml dd Ba OH 2 0...

Cho 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dd NaHCO3 0,1M, thu được dd X v...

0
Cho 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dd NaHCO3 0,1M, thu được dd X và kết tủa Y. Cho từ từ dd HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml dung dịch. Biết các pư đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là
40.80.160.60.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
80.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP