Cho 6 596 gam hỗn hợp Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,596 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,596 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 2,3296 lít H2 (đktc). Mặt khác, 13,192 gam hỗn hợp trên tác dụng với 100 ml dung dịch CuSO4 thu được 13,352 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là A.0,04M. B. 0,25M. C. 1,68M. D. 0,04M hoặc 1,68M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = a và nZn = b —> 24a + 65b = 6,596 nH2 = a + b = 0,104 —> a = 0,004 và b = 0,1 —> Trong 13,192 gam hỗn hợp thì nMg = 0,008 và nZn = 0,2 Nếu chỉ có Mg phản ứng thì: nMg phản ứng = (13,352 – 13,192)/(64 – 24) = 0,004 < 0,008: Thỏa mãn —> nCuSO4 = 0,004 —> CM = 0,04 Nếu Mg phản ứng hết và Zn phản ứng một phần (x mol) —> m rắn = 64(x + 0,008) + 65(0,2 – x) = 13,352 —> x = 0,16 < 0,2: Thỏa mãn —> nCuSO4 = x + 0,008 = 0,168 —> CM = 1,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP