Cho bảng số liệu: QUY MÔ DỰ ÁN...

Cho bảng số liệu: QUY MÔ DỰ ÁN VÀ TỈ LỆ VỐN THỰC HIỆN TRÊN VỐN ĐĂN...

0
Cho bảng số liệu:
QUY MÔ DỰ ÁN VÀ TỈ LỆ VỐN THỰC HIỆN TRÊN VỐN ĐĂNG KÝ
TỪ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2017
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình quy mô các dự án và tỉ lệ vốn thực hiện của các nhà đầu tư vào nước ta giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Đường.Miền.Kết hợp.Tròn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Địa trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP