Cho bảng số liệu GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

Cho bảng số liệu GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÁC NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC...

0
Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÁC NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 -2010

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB thống kê Việt Nam năm 2012)
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu
Tỉ trọng của các nhóm ngành công nghiệp đều tăng Giá trị sản xuất các nhóm ngành công nghiệp nước ta đều tăng liên tục Nhóm ngành công nghiệp chế biến có giá trị tăng lớn nhất Nhóm ngành công nghiệp khai thác có giá trị tăng nhỏ nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ trọng của các nhóm ngành công nghiệp đều tăng

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP